دیدگاه های جنسی بزرگسالان | سایت فقط برای سکس

شايد تفاوت موقعيت شكم خانمهاي باردار توجه شما را هم جلب كرده باشد. مادربزرگها ميگويند چنين تفاوتي بهخاطر جنسيت جنين ايجاد ميشود. از نظر آنها كساني كه قرار است دختردار شوند شكمشان بالاتر است درحالي كه شكم پسردارها انگار به پايين افتاده است. شما باید درباره آنچه انتظار دارید بخصوص در اولین ملاقات صادق باشید. … Lees meer