تاریخ سکس بالغ | سوسو زنانه آنلاین

شايد تفاوت موقعيت شكم خانمهاي باردار توجه شما را هم جلب كرده باشد. مادربزرگها ميگويند چنين تفاوتي بهخاطر جنسيت جنين ايجاد ميشود. از نظر آنها كساني كه قرار است دختردار شوند شكمشان بالاتر است درحالي كه شكم پسردارها انگار به پايين افتاده است. پریا اقدامی هستم و مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دارم. اعتقاد … Lees meer