SEX DATES ONLINE | تاریخ رسمی جنسی

وبسایت ZDNet در، از یک رخنه عظیم در اطلاعات معروفترین وبسایت دوستیابی جنسی در دنیا (برای جلوگیری از اشاعه فحشاء از ذکر نام وبسایتها و شرکتها معذوریم) خبر داد که موجب لو رفتن اطلاعات 412 میلیون حساب کاربری شد. بسیاری از سایت های دوستیابی که از هلند ذکر شده در هلند هستند در زبان هلندی … Lees meer