سکس و تاریخ | پرسنل جنسی بزرگسال

لارا 28 ساله روزنامه نگار اهل تورنتو است، او قرارهای آنلاین را در سایت های https: پزشکان از زمانهای دور برای درمان برخی بیماریهای زنانه به آنها انجام خودارضایی تجویز میکردند.در دوره ویکتوریا و در کشور انگلستان از “ماساژ لگن خاصره” به ویژه برای درمان هیستری زنانه بهره برده میشد و هدف از آن رسیدن … Lees meer