سایت های جنسی سکس | سایت های ارتباطی SEX

والدین قبل از انعقاد نطفه به ذکر و استغفار و خواندن قرآن مشغول شوند با وضو باشند و بسم الله بگویند تا در نطفه اثر مثبت داشته باشد. گریه بر اهل بیت علیهم السلام قبل از انعقاد نطفه در روحیات معنوی کودک بسیار مؤثر است. از آنجا که موارد فوق الذکر در بخش پیشین مورد … Lees meer