سایت های تماس | تجربه با سایت های دوستیابی

پست شده در: دستهبندی نشده برچسب گذاشته شده توسط: HTTP: پس بیاییم به جای پاک کردن صورت مسئله و فیلتر کردن چنین سایتهایی مسبر درست را به آنها نشان داده تا در چارچوب قوانین کشورمان و با محور اخلاقیات و بصورتی هدفمند فعالیت کنند نه اینکه شمشیر را از رو بسته و کمر همت به … Lees meer