دوست پسر ONLINE SEX | برنامه های کاربردی تاریخ سکس آنلاین

از دیر باز انسان کنجکاو علاقه بسیاری به دانستن جنسیت بچه قبل از تولد داشته است ودر این راستا ملل مختلف عقاید گوناگونی در تشخیص این مسئله ارائه داده اندکه من چند موردی را جمع آوری کرده ام و برایتان مینویسم. 3-تشخیص جنسیت بر اساس چگونگی باسن این بار جهت تشخیص جنسیت باید به به … Lees meer